Αρχική

Ε  Β  Ρ  Ο  Γ  Α  Λ     Α.  Β.  Ε.  Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Στάση Δορίσκου Φέρες ΤΚ 68500 τηλ. 2555088031 φαξ 2555088030 ΑΦΜ: 094341040 ΔΟΥ Αλεξ/πολης

 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 12/2/1998 στην περιοχή Δορίσκου Φερών με σκοπό την συλλογή του γάλακτος της περιοχής και την περεταίρω επεξεργασία του. Στις 4/11/2003 μεταβιβάσθηκε στην εταιρία ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προιόντων. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

α) Πέτρος Παπαδάκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος,

β) Αντώνιος Μάντης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος,

γ) Ιάσων – Ιων Δούμπης του Πέτρου, μέλος,

δ) Ηλίας Μηντζιαρίδης του Κων/νου, μέλος και

ε) Παναγιώτης Γκουλιαμτζής του Συμεών, μέλος.

 

 

 

Κατασκευή, επιμέλεια & διαχείριση: Computer Action

 NewLogoSiteSmall1